ตำแหน่งที่ว่าง

 

 

เรามีตำแหน่งว่างสำหรับวิศวกรออกแบบที่มีทักษะในการสร้างแบบจำลอง 3D มิติและการร่าง 2D

 

ชายหรือหญิงสัญชาติไทย

 

มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

 

• 3D CAD (Rhino etc)

 

มีประสบการณ์ด้านการออกแบบทางทะเลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

โปรดระบุเรซูเม่ภาษาอังกฤษแก่โทนี่เกรนเจอร์

 

 

graingerdesigns@gmail.com